W programie Comotel dodano nowy moduł wysyłający sms-y i maile

 Moduł jest przydatny dla Serwisu, Windykacji, itp. Jak to działa?

Dane do wysyłki zawiera Rejestr adresatów, a generator przygotuje listę osób, do których program proponuje wysłać sms lub mail.

Więcej - zobacz video