Aplikacja webowa Quinno Wynajem Elementów została rozbudowana.

 Dodano przede wszystkim automatyczne generowanie faktur oraz dodano intefejs użytkownika. Nowe video umożliwia zapoznanie się z możliwościami aplikacji Quinno.

Zobacz opis programu

Zobacz video (6 minut)