Platforma aplikacji webowych Quinno (PAQ) została zaprojektowana dla udostępniania softwaru rynkom wertykalnym (VMM - Vertical Markets Management). Inaczej mówiąc to gotowe oprogramowanie dla zarządzania siecią, czyli Centrala udostępnia aplikacje webowe Partnerom / Dostawcom / Oddziałom. Przykłady zastosowania platformy PAQ:

1.  Dla grup klientów - oferowanie aplikacji webowych np. kancelariom prawnym, notariuszom, zakładom optycznym, gabinetom kosmetycznym, organizacjom pożytku publicznego, organizacjom społecznym, punktom skupu, itp. 

2. Udostępnienie aplikacji webowej sieci Partnerów (dostawców usług i towarów wybranej branży, np. wynajem, serwis, czy innych specjalistycznych usług). Np. producent maszyn organizuje sieć wypożyczalni, ale każda z nich jest niezależnym podmiotem. Analogicznie producent AGD organizuje sieć serwisów prowadzonych przez niezależne podmioty, itp.

3. Zarządzanie własną siecią dostawców usług i towarów (np. sieć wypożyczalni maszyn, sieć serwisów ekspresów do kawy, itp.).
     Więcej o platformie PAQ...
    
    Sieć wypożyczalni - zobacz więcej...  
    
Sieć serwisów - zobacz więcej...     
    Sieć kancelarii - zobacz video

       Platforma PAQ nie jest wyryta w kamieniu. Dostosujemy ją do Twoich potrzeb.