Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 816) obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych (§ 6.1, pkt 5) dla WSZYSTKICH urządzeń fiskalnych (on-line, EJ, kopia papierowa) fiskalizowanych od 1 maja 2019 r. (Link do rozporządzenia)

W związku z tym informujemy, iż Ci Państwo co mają podpiętą drukarkę fiskalną do naszego programu powinni nanieść odpowiednie zmiany. W programie Comotel wybieramy z menu: Wykazy -> Listy -> Listy do dokumentów -> Stawki VAT. Pojawi się wykaz stawek, gdzie każdą z pozycji należy edytować, wpisać odpowiednią literkę w polu "Symbol dla Urządzenia Fiskalnego" i zapisać. UWAGA! Żadna aktualizacja programu Comotel nie jest wymagana, nowe symbole stawek VAT należy uzupełnić w programie zgodnie z instrukcją powyżej (dotyczy każdej wersji Comotela). Prosimy również o kontakt z serwisantem drukarek fiskalnych celem zweryfikowania poprawności ustawień samego urządzenia.
Dla kas fiskalizowanych przed tą datą zmianę matrycy VAT należy przeprowadzić do 31 lipca 2019 r. Do tego dnia można rejestrować sprzedaż w oparciu o dotychczas stosowaną matrycę stawek VAT (§59.). Litera „A” – przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%, Litera „B” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%, Litera „C” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%, Litera „D” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%, Litera „E” – przypisane zwolnienie od podatku, Litery „F” i „G” – przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

matryca stawek vat 2019
Widok okna z programu Comotel