Każdy z naszych programów ma wbudowane funkcje CRM (zarządzanie relacjami z klientami), zaprojektowane zgodnie z zasadą "Klient jest słoneczkiem, wokół którego wszystko się kręci". 

 Historia zakupów i sprzedaży, wpłat i wypłat. Llista osób kontaktowych z danymi, historia zdarzeń (spotkania, ustalenia). Wszystko zintegrowane z wygodnym Terminarzem. Oferujemy pełne wsparcie i wymiana doswiadczeń przy wdrażaniu kolejnych obszarów CRM. Dzisiaj CRM to fundament programu do zarządzania.