Dynamiczne tworzenie zestawień z bazy danych Comotela? Zastosuj Qlik Sense.

 Dla potrzeb dynamicznego i efektywnego tworzenia nawet skomplikowanych zestawień zintegrowaliśmy z bazą Comotel narzędzie Qlik Sense. Poszerza ono znacznie możliwości tworzenia zaawansowanych raportów. Uzytkownik Comotela może je wykorzystać niezależnie od wbudowanego już systemu raportowania Crystal Reports.

Zobacz jak działa wizualizacja danych (video 7 min.)