W podmiotach, którym Administratorzy powierzyli dane osobowe, występują dodatkowo funkcje Procesora danych osobowych.

Dotyczy to np. biur rachunkowych, serwisów programów komputerowych, itd. gdzie dostęp do danych osobowych wielu podmiotów zewnętrznych jest standardową sytuacją. Aplikacja Quinno RODO posiada funkcje niezbędne dla Procesorów, umożliwiające rejestrowanie zdarzeń dotyczących danych osobowych powierzonych przez Administratorów ich kontrahentów

  1. Rejestry:

     Pp - Rejestr umów powierzenia

     Pg - Rejestr zgód na podpowierzenie

     Pc - Rejestr zgód na cele

     Po - Rejestr upoważnień

     Pw - Rejestr wniosków Administratora

     Pu - Rejestr usuniętych danych

2. Katalogi:

    Administratorzy danych osobowych u naszych kontrahentów

    Bazy danych naszych kontrahentów

    Kontrahenci

Więcej szczegółów