Nasza Misja (jakie mamy cele)
  Jako firma projektująca oprogramowanie zamierzamy współpracować z podmiotami, które nas potrzebują, które prowadzą biznesy wymagające planowania i kontroli realizacji. Chcemy ułatwiać pracę za pomocą technologii informatycznych - ma być dokładniej, łatwiej i szybciej. Dobrze czujemy się w nowych oraz niszowych rynkach (VMM). Staramy się reagować szybko i skutecznie na trendy w biznesie (rozwój wynajmu i serwisu) oraz na zmiany w przepisach powodujące powstawanie nowych rynków (akcyza, odpady). Ścisła współpraca, wymiana doświadczeń, innowacyjność, świetne relacje z kontrahentami - to nasze DNA   Zobacz video

Nasza Wizja (jak chcemy osiągać cele)
  Zakładamy, że świat się szybko zmienia i program komputerowy musi być tak zaprojektowany, żeby elastyczność była wmurowana w fundamenty. Jeżeli chcemy oferować program dla różnych branż i jednocześnie sprawnie go serwisowć, to musi on mieć możliwość łatwej adaptacji. Pamiętamy o tym 24/7/365 - czyli zawsze.
  Wierzymy w przyszłość wynajmu. Widoczny jest trend od posiadania do wynajmu oraz współdzielenia. Nieprzypadkowo oferujemy od lat programy do obsługi wynajmu dla wielu branż.

Historia              
  Programy obecnej generacji tworzymy od 2003 r., ale spółka ULISSES rozpoczęła działalność w 1993 r. tworząc zespół projektantów, programistów i wdrożeniowców. Główną działalnością było projektowanie, tworzenie i wdrażanie własnych programów do zarządzania firmą. Pakiet programów "calisia 2000" (sprzedaż, zakupy, księgowość i kadry-płace) - projekt 1993 r. - był oparty na systemie operacyjnym DOS. Dodatkowo ULISSES sprzedawał sprzęt komputerowy, tworząc w ten sposób kompleksową ofertę systemów komputerowych dla szybko rozwijającego się biznesu.

  Wraz z rozwojem Internetu rozwinięto w 1996 r. dział projektowania i utrzymywania stron www naszych klientów. Wieloletnie doświadczenie pomagało nam tworzyć projekty funkcjonalne i estetyczne - w branży Web design byliśmy postrzegani jako lokalny lider. 

  W odpowiedzi na rosnące wymagania istniejącego rynku oraz rozwój zupełnie nowych branż, w 2003 zaprojektowano w ULISSESIE nowy program o handlowej nazwie Comotel. Rozwiązania w nim zawarte są wynikiem z jednej strony wieloletniego doświadczenia w projektowaniu programów, z drugiej strony wynikiem dynamicznie zmieniającego się rynku użytkowników softwaru. Są oni obecnie bardziej wymagający i oczekują sprawnego dostosowania programów pod swoje potrzeby. Powstały także - i ciągle powstają - nowe branże, a raczej nowe segmenty rynku dla oprogramowania. Zaprojektowany przez ULISSES program Comotel odpowiada na te potrzeby - jest instalowany i wdrażany od 2005 r.

  W ramach dalszego rozwoju organizacyjnego 1.06.2013 powstała spółka ULISSES Sp. z o.o. która przejęła obowiązki dotychczasowej spółki cywilnej. Od sierpnia 2013 r. przeniesiono projektowanie stron www do firm zewnętrznych. Zamierzamy tym samym skoncentrować się na głównej linii produktów - branżowych programów do zarządzania firm.

  Reagując kolejny raz na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku, ULISSES od 2015 r. oferuje nowy produkt oparty o technologię cloud (chmura) - aplikacje webowe na platformie QUINNO. Na tym fundamencie, w zależności od potrzeb użytkowników, generujemy jego branżowe aplikacje - wynajem, serwis, Rodo, zarządzanie projektami, CRM, itp. Równolegle rozwijamy więc dwa produkty - aplikację lokalną Comotel oraz webową QUINNO.   Zobacz video

Naszym wyróżnikiem jest sprawny serwis oprogramowania. Zdając sobie sprawę z jego szczególnego znaczenia, systematycznie ulepszamy jego organizację.   Zobacz referencje programów Comotel

  Dodatkowo ULISSES prowadzi od 1999 r. ważny dla społeczności lokalnej regionalny portal ecentrum.   Zobacz portal ecentrum