Program Comotel dostosowalismy do procedury Split Payment, która jest wymagana od 1.07.2018 r. 

W aktualnej wersji w dokumentach przelewowych można w kwocie przelewu wyodrębnić wartość podatku Vat