Ulisses Software prezentował w dniu 7.09.2019 na Forum Rusztowaniowym programy dla wynajmu rusztowań.
Prezentowany były 2 programy - Comotel i Quinno - ułatwiające pracę w wypożyczalniach elementów (rusztowania, szalunki, ogrodzenia, ...). Słuchaczami byli członkowie stowarzyszenia firm rusztowaniowych PIGR oraz zaproszeni goście - firmy szkoleniowe, UDT, dostawcy elementów bezpeczeństwa pracy, itp.

Link do PIGR