Metodologia wdrożenia programu komputerowego to dzisiaj ważna sprawa. My wybraliśmy metodologię Scrum.
  Kluczowe dla niej jest to, że obie strony zgadzają się, że osiągnięcie wspólnego celu, czyli wdrożenia zakończonego sukcesem, wymaga ELASTYCZNOŚCI. Dotyczy to zakresu wdrożenia, zmian i terminów. To jest istota koncepcji AGILE, z ktorej pochodzi Scrum. Czyli zwinnie dostosowujemy się do dynamiki charakterystycznej dla procesu wdrażania softwaru. Tutaj nic nie jest wyryte w kamieniu!