W związku ze zbliżającym się nowym rokiem poniżej znajduje się link do instrukcji dotyczącej przejścia w programie Comotel na nowy rok rozrachunkowy.
 
 
Przedmiotowa instrukcja dotyczy wszystkich Użytkowników, którzy korzystają z magazynu (znajduje się on w zakładce Operacje) w programie Comotel.