Pozostały realnie 2 miesiące na wdrożenie elektronicznej ewidencji dla wyrobów akcyzowych. ULISSES Software oferuje wdrożenie programu Comotel AKCYZA, który zapewni prowadzenie takiej ewidencji zgodnie z przepisami. Program Comotel AKCYZA został zaprojektowany dla kilku branż i grup podatników:
    - Skład podatkowy
    - Zużycie na własne potrzeby
    - Dystrybucja wyrobów
    - Produkcja piwa
    - Produkcja alkoholu
    - Produkcja napojów spirytusowych
    - Produkcja energii elektrycznej
    - Produkcja wyrobów tytoniowych
    - Produkcja wyrobów winiarskich
    - Banderole
    - Skład opału