Pozostały realnie 4 miesiące na wdrożenie elektronicznej ewidencji dla wyrobów akcyzowych. ULISSES Software oferuje wdrożenie programu Comotel AKCYZA, który zapewni prowadzenie takiej ewidencji zgodnie z przepisami.

    a) Skład podatkowy   
    b) Produkcja piwa   
    c) Produkcja wyrobów alkoholowych
    d) Produkcja energii elektrycznej   
    e) Produkcja wyrobów tytoniowych  
    f) Produkcja wyrobów winiarskich  
    g) Banderole        
    h) Skład opału     
 oraz grup podatników i biur rachunkowych:   
    A) Podmioty handlujące wyrobami akcyzowymi (AKCYZA - Handel)
    B) Podmioty zużywające wyroby akcyzowe na własne potrzeby (AKCYZA - Zużycie)
    C) Biura rachunkowe obsługujące w/w grupy podatników 

Zobacz więcej