Elektroniczne ewidencje sprzedaży węgla - program dla składu węglowego ułatwia raportowanie do właściwych urzędów
Elektroniczne ewidencje związane ze sprzedażą węgla - program Comotel OPAŁ dla składu węglowego prowadzi elektroniczne rejestry i ułatwia raportowanie do właściwych urzędów, gwarantując zgodność z aktualnymi przepisami dotyczącymi sprzedaży materiałów opałowych objętych akcyzą. Jest to samodzielny program, który generuje dokumenty i zestawienia wymagane przez Urzędy Skarbowe bez konieczności instalowania dodatkowych programów. (172)