Ulisses ODPADY - przeznaczony dla Gmin w zakresie wdrażania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Program Ulisses ODPADY przeznaczony dla Gmin - w zakresie wdrażania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Program - w opinii Gmin - jest prosty i przejrzysty. Program składa się z kilku modułów, m.in.  ODPADY, PSZOK, OPŁATY. Można go więc wdrożyć w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (moduły ODPADY, PSZOK) lub dodatkowo w zakresie księgowości (moduł OPŁATY). (1552)