Punkt PSZOK w Gminie - program ułatwia rejestrację przyjęć, wydań i sprzedaży wszystkich frakcji odpadów.
Łatwe zarządzanie punktem PSZOK w Gminie - program PSZOK został zaprojektowany dla podmiotów prowadzących Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Program ten ułatwia rejestrację przyjęć, wydań i sprzedaży wszystkich frakcji odpadów. (1556)