Przeznaczony dla Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO). Program prowadzi ewidencję przyjęć, wydań i przetwarzania odpadów.
Program Ulisses ZZO - przeznaczony dla Zakładów Zagospodarowania Odpadów. Program został zaprojektowany tak, żeby spełniał warunki nowej "ustawy odpadowej", a w szczególności uwzględniałnowe relacje między ZZO, Gminą i POD (firmy wywozowe). Dotyczy to systemu rozliczania, wymiany informacji o nieprawidłowościach w odbiorze odpadów oraz sprawozdawczości. Program prowadzi ewidencję przyjęć, wydań i przetwarzania odpadów, generuje Kartę Przekazania Odpadu KPO oraz Kartę Ewidencji Odpadu KEO. Funkcje sprawozdawczości automatyzują pracę i oferują dodatkowe analizy. Program można zintegrować z dodatkowymi modułami - PSZOK, POD (firma wywozowa), ODPADY i OPŁATY (Gmina) i KSIĘGOWOŚĆ. Program  jest prosty i przejrzysty, umożliwia pracę w sieci i archiwizację danych. Rozbudowany system uprawnień zwiększa poziom bezpieczeństwa i kontroli danych. (1557)