Przeznaczony dla Podmiotów Odbierających Odpady - Zakładów Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstw Usług Komunalnych, itp.
Program POD jest przeznaczony dla Podmiotów Odbierających Odpady  - (Zakładów Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstw Oczyszczania Miasta, Przedsiębiorstw Usług Komunalnych, itp.) zajmujących się odbiorem i wywozem odpadów. Program dotyczy systemu rozliczania, wymiany informacji o nieprawidłowościach w odbiorze odpadów oraz sprawozdawczości. (1558)