Program Comotel AKCYZA - Alkohol na podstawie zapisów w rejestrach generuje

Księgę kontroli produkcji i rozlewu, Księgę kontroli rektyfikacji i odwadniania, Księgę kontroli produkcji i rozchodu, itd. Zapisy spełniają warunki ustawowe dla ewidencji elektronicznych