Jednolity Plik Kontrolny - jak go wygenerować w programie.
Jednolity Plik Kontrolny - JPK - to nowe wyzwanie dla działów Księgowości. (284a)