Elektroniczny rejestr poczty przychodzącej i wychodzącej. Wprowadzamy rodzaj korespondencji, datę, od kogo i do kogo jest skierowana.
W programie Comotel dostępny jest nowy moduł Sekretariat - w łatwy sposób zarządzasz pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz masz wgląd do rejestru umów z klientami / dostawcami. Wszystko w jednym miejscu. (297)