Moduł windykacyjny - rejestr zaległości płatniczych, historia wezwań do zapłaty
Rejestr spraw windykacyjnych Rsw - rejestr dokumentów windykacyjnych Win, pełna historia windykacji - wszystko zintegrowane z Comotelem. Moduł Windykacja można połączyć z modułem Wiadomości. (277)