Rusztowania, szalunki, maszyny. Dostęp on-line dla kierownika budowy. Może zobaczyć stany ilościowe sprzętu, ale także dokumenty

Stany sprzętu to nakładka webowa na program Comotel. Twój klient może zobaczyć jaki ma sprzęt dzierżawiony od Ciebie, np. rusztowania, szalunki, maszyny. Np. kierownik budowy otrzymuje od Ciebie login i hasło i może zobaczyć stany ilosciowe sprzętu, ale także dokumenty, z których wynikają te liczby (266)