Widok W22 - umożliwia szybki podgląd na przychody z czterech obszarów: wynajem maszyn i wyposażenia, usług i serwisu

na każdym poziomie grupowania i w każdym miesiącu: 
  1. Przychody z wynajmu maszyn
  2. Przychody z wynajmu wyposażenia
  3. Przychody z usług dodatkowych
  4. Przychody z serwisu