Widok W24 - umożliwia szybki podgląd na rentowność wynajmu zestawów z pięciu obszarów
 
na każdym poziomie grupowania i w każdym miesiącu: 
  1. Przychody z wynajmu zestawów
  2. Wartość wynajętych zestawów
  3. Stopę zwrotu (przychód / wartość)
  4. Stawkę średnią wynajmu
  5. Utylizację wartościową (262)