Zagregowane dane o rentowności Twojego biznesu

Tabela Wynajmu, widok W01 – w okresie, oddziałami: utylizacja, stopa zwrotu, ...