Tabela Sprzedaży to dynamiczne narzędzie analityczne.

  Pokazuje na bieżąco dane dotyczące sprzedaży. Z podziałem na regiony, oddziały, grupy. Latami za ostatnie 5 lat, kwartalnie za ostatnie 3 lata oraz dane za miesiące. Uwzględniając koszty. (257, 5.07.2023)