Tabela Sprzedaży to dynamiczne narzędzie analityczne.

  Pokazuje na bieżąco dane dotyczące sprzedaży z podziałem na oddziały, grupy, z precyzją do każdego towaru. Z podziałem na miesiące i narastająco. Uwzględniając koszty. (257, 16.05.2022)