Oferuj dostęp do aplikacji webowej w sieci kancelarii. Dostosujemy PAQ do specyfiki branży. Wdrożenie w kilka tygodni.
Aplikacja webowa dla sieci kancelarii? Wdrożenie platformy PAQ Kancelaria to udostępnienie aplikacji webowej całej sieci. Platforma Quinno (PAQ) nie jest wyryta w kamieniu. Dostosujemy ją do specyfiki każdej branży. Mobilna, dane w chmurze, wdrożenie w kilka tygodni. (Q91)