Platforma PAQ Serwis  - oferuj dostęp swoim partnerom do kompletnej aplikacji webowej: CRM + Serwis + Magazyn + Sprzedaż + Kasa
Zarządzanie siecią partnerów serwisowych dzięki technologii już jest łatwiejsze. Platforma PAQ Serwis zapewnia dostęp każdemu partnerowi do kompletnej aplikacji webowej: CRM + Serwis + Magazyn + Sprzedaż + Kasa (Q77 KR)