Moduł, wykorzystując mapy Googla, pokazuje lokalizację sprzętu oraz zlecenia serwisowe z podziałem na serwisantów. (WEB)
Jest elementem dużego modułu Comotel WEB. Zaprojektowany dla kierownika serwisu. Widzimy także zlecenia z podziałem na serwisantów. Dane z Comotela, zawsze aktualne. Integracja z Grafikiem Planowania i Realizacji Zleceń GPRZ. (276)