Dostęp on-line dla kierownika budowy, może zobaczyć stany ilościowe sprzętu (rusztowania, szalunki, maszyny) i dokumenty. (B2B)

Stany sprzętu to nakładka webowa na program Comotel. Twój klient może zobaczyć jaki ma sprzęt dzierżawiony od Ciebie, np. rusztowania, szalunki, maszyny. Np. kierownik budowy otrzymuje od Ciebie login i hasło i może zobaczyć stany ilosciowe sprzętu, ale także dokumenty, z których wynikają te liczby (266)