1. Parametry dla serwera:

  a) Software:

   - System Operacyjny: 

      - Minimum: Windows 7 

      - Zalecane: Windows Serwer 2016 lub nowszy)

  - Serwer SQL:

     - Minimum: SQL Server 2005

     - Zalecane: SQL Server 2014 lub nowszy

  b) Hardware:

    - Procesor:

       - Minimum: Intel i5 3.1Ghz 4 rdzenie

       - Zalecane: Intel i7 8 rdzeni, Intel Xeon E5 3.3 lub szybszy  

   - Pamięć:

       - Minimum: 8 GB

       - Zalecane: 16 GB lub więcej

    - Dysk:

       - Minimum: HDD 320GB 7200rpm

       - Zalecane: SSD 256 GB (na system operacyjny oraz pliki bazy danych) + Dysk HDD 1TB na kopie zapasowe

2. Wymagane dodatkowe oprogramowanie dla komputerów klienckich:

    - Microsoft Framework .Net >= 4.6

3. Obsługiwane silniki baz danych:

   - Microsoft SQL 2005 i wyższe (wystarczy Express, alternatywnie pełne wersje komercyjne)

4. Dostęp przez Internet:

   - w trybie klient - serwer

   - z wykorzystaniem serwera terminalowego (wymagany odpowiedni system operacyjny, np. Win 7 Professional, MS Windows Server 2008)

5. System raportujący: Crystal Reports XI R2 (dostarczany z programem Comotel).

22.02.2019 r.