1. Parametry dla serwera:
  a) Software:
   - System Operacyjny: 
      - Minimum: Windows 7 
      - Zalecane: Windows Serwer 2016 lub nowszy
  - Serwer SQL:
     - Minimum: SQL Server 2014
     - Zalecane: SQL Server 2019
  b) Hardware:
    - Procesor:
       - Minimum: Intel i5 3.1Ghz 4 rdzenie
       - Zalecane: Intel i7 8 rdzeni, Intel Xeon E5 3.3 lub szybszy
   - Pamięć:
       - Minimum: 8 GB
       - Zalecane: 16 GB lub więcej
    - Dysk:
       - Minimum: HDD 320GB 7200rpm
       - Zalecane: SSD 256 GB (na system operacyjny oraz pliki bazy danych) + Dysk HDD 1TB na kopie zapasowe
2. Wymagane dodatkowe oprogramowanie dla komputerów klienckich:
    - Microsoft Framework .Net >= 4.6
3. Obsługiwane silniki baz danych:
   - Microsoft SQL 2014 i wyższe (wystarczy Express, alternatywnie pełne wersje komercyjne)
4. Dostęp przez Internet:
   - w trybie klient - serwer
   - z wykorzystaniem serwera terminalowego (wymagany odpowiedni system operacyjny, np. Win 7 Professional, MS Windows Server 2008)
5. System raportujący: Crystal Reports XI R2 (dostarczany z programem Comotel).
6. Obsługiwane drukarki fiskalne: Elzab Omega, Novitus, Optimus Wiking, Posnet

27.08.2021 r.