Nasza Misja (jakie mamy cele)
  Jako firma projektująca oprogramowanie zamierzamy współpracować z podmiotami, które nas potrzebują, które prowadzą biznesy wymagające planowania i kontroli realizacji. Chcemy ułatwiać pracę za pomocą technologii informatycznych - ma być dokładniej, łatwiej i szybciej. Dobrze czujemy się w nowych oraz niszowych rynkach (VMM). Staramy się reagować szybko i skutecznie na trendy w biznesie (rozwój wynajmu i serwisu) oraz na zmiany w przepisach powodujące powstawanie nowych rynków (akcyza, odpady). Ścisła współpraca, wymiana doświadczeń, innowacyjność, świetne relacje z kontrahentami - to nasze DNA

Nasza Wizja (jak chcemy osiągać cele)
  Zakładamy, że świat się szybko zmienia i program komputerowy musi być tak zaprojektowany, żeby elastyczność była wmurowana w fundamenty. Jeżeli chcemy oferować program dla różnych branż i jednocześnie sprawnie go serwisowć, to musi on mieć możliwość łatwej adaptacji. Pamiętamy o tym 24/7/365 - czyli zawsze.

Historia              
  Programy obecnej generacji tworzymy od 2003 r., ale spółka ULISSES rozpoczęła działalność w 1993 r. tworząc zespół projektantów, programistów i wdrożeniowców. Główną działalnością było projektowanie, tworzenie i wdrażanie własnych programów do zarządzania firmą. Pakiet programów "calisia 2000" (sprzedaż, zakupy, księgowość i kadry-płace) - projekt 1993 r. - był oparty na systemie operacyjnym DOS. Dodatkowo ULISSES sprzedawał sprzęt komputerowy, tworząc w ten sposób kompleksową ofertę systemów komputerowych dla szybko rozwijającego się biznesu.

  Wraz z rozwojem Internetu rozwinięto w 1996 r. dział projektowania i utrzymywania stron www naszych klientów. Wieloletnie doświadczenie pomagało nam tworzyć projekty funkcjonalne i estetyczne - w branży Web design byliśmy postrzegani jako lokalny lider. 

  W odpowiedzi na rosnące wymagania istniejącego rynku oraz rozwój zupełnie nowych branż, w 2003 zaprojektowano w ULISSESIE nowy program o handlowej nazwie Comotel. Rozwiązania w nim zawarte są wynikiem z jednej strony wieloletniego doświadczenia w projektowaniu programów, z drugiej strony wynikiem dynamicznie zmieniającego się rynku użytkowników softwaru. Są oni obecnie bardziej wymagający i oczekują sprawnego dostosowania programów pod swoje potrzeby. Powstały także - i ciągle powstają - nowe branże, a raczej nowe segmenty rynku dla oprogramowania. Zaprojektowany przez ULISSES program Comotel odpowiada na te potrzeby - jest instalowany i wdrażany od 2005 r.

  W ramach dalszego rozwoju organizacyjnego 1.06.2013 powstała spółka ULISSES Sp. z o.o. która przejęła obowiązki dotychczasowej spółki cywilnej. Od sierpnia 2013 r. przeniesiono projektowanie stron www do firm zewnętrznych. Zamierzamy tym samym skoncentrować się na głównej linii produktów - branżowych programów do zarządzania firm.

  Reagując kolejny raz na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku, ULISSES od 2015 r. oferuje nowy produkt oparty o technologię cloud (chmura) - aplikacje webowe na platformie QUINNO. Na tym fundamencie, w zależności od potrzeb użytkowników, generujemy jego branżowe aplikacje - wynajem, serwis, Rodo, zarządzanie projektami, CRM, itp. Równolegle rozwijamy więc dwa produkty - aplikację lokalną Comotel oraz webową QUINNO.

Naszym wyróżnikiem jest sprawny serwis oprogramowania. Zdając sobie sprawę z jego szczególnego znaczenia, systematycznie ulepszamy jego organizację.   Zobacz referencje programów Comotel

  Dodatkowo ULISSES prowadzi od 1999 r. ważny dla społeczności lokalnej regionalny portal ecentrum.   Zobacz portal ecentrum

  


ulisses2017Play
historiaPlay