Tworzymy oprogramowanie z grupy VMM (Vertical Markets Management), czyli specjalizowane, wymagające "głębokiego" dostosowania i niestandardowych kompetencji. Nasze programy instalujemy, wdrażamy, rozwijamy i serwisujemy. Obecnie mamy w ofercie dwa główne produkty, na bazie których powstało ponad 20 branżowych (wertykalnych) aplikacji:                                                       

  • aplikacja lokalna    logoComotel bez tla
  • aplikacja webowa   logoQuinno bez tla

Programy Comotel i Quinno 
   Aplikacja Comotel - oprogramowanie zaprojektowane w 2004 r. - to szereg programów dostosowanych do wybranych branż. Nasza specjalność to programy dla szeroko pojętego wynajmu (np.  program do wynajmu maszyn, rusztowań i szalunków, samochodów, itp). Drugą specjalnością są systemy CRM dla serwisu - program do obsługi serwisu maszyn i urządzeń, program do obsługi serwisu wóżków widłowych. Ofertę uzupełniają: program dla składu węglowego, program do ewidencji odzieży roboczej, programy dla branży odpadowej, itp. W tych branżach nasze programy mają istotną pozycję na rynku - zawsze na podium. Zobacz listę programów Comotel 
 
Zobacz folder Comotel (pdf, PL)

  Aplikacja Quinno została zaprojektowana w 2015 r. jako Platforma Aplikacji Webowych Quinno (PAQ) - rozwiązanie oparte o dane w chmurze (cloud), dla potrzeb mobilności i elastyczności. Analogicznie, jak Comotel jest fundamentem dla wielu programów wertykalnych, tak PAQ jest fundamentem dla szeregu aplikacji z grupy VMM. Oprócz aplikacji dla branży wynajmu (dla wypożyczalni maszyn, rusztowań, sprzętu eventowego, sprzętu turystycznego i inne systematycznie dodawane) oferujemy aplikacje dla RODO, dla zarządzania projektami i dla serwisów. Quinno to jednocześnie nowoczesny system CRM, zawierający historię zdarzeń, dokumentów i zleceń z klientami. Zobacz folder Quinno (pdf, PL)

Wdrożenia programów 
   Stosujemy tutaj najlepsze w/g nas praktyki: szybko działaj, wcześnie wdrażaj i nie bój się eksperymentów. Takie podejście jest dosyć innowacyjne, ale praktyka pokazuje, że dobrze się sprawdza w dzisiejszym świecie. W praktyce oznacza przykładanie większej wagi do szybkiego eksperymentowania, niż do długiej analizy przedwdrożeniowej. Przypomina to trochę "skok na oślep" w nową technologię, ale skoro jest szybciej, taniej i skutecznie działa, tzn. że jest optymalne. 
   Wybrana przez nas metodologia wdrożenia programów jest z tym ściśle powiązana. Dlatego wybraliśmy metodologię Scrum. Kluczowe dla niej jest to, że obie strony zgadzają się, że osiągnięcie wspólnego celu, czyli wdrożenia zakończonego sukcesem, wymaga elastyczności. Dotyczy to zakresu wdrożenia, zmian i terminów. To jest istota koncepcji Agile, z ktorej pochodzi Scrum. Czyli zwinnie dostosowujemy się do dynamiki charakterystycznej dla procesu wdrażania softwaru. Tutaj nic nie jest wyryte w kamieniu!

Serwisowanie programów 

   Serwis softwaru to nasze "oczko w głowie". Ma być sprawny, dokładny i skuteczny. Doskonalimy go od lat i ten proces nigdy się nie skończy. Oferujemy przejrzyste zasady - użytkownicy naszych programów mają do wyboru zlecenia jednorazowe lub ryczałtową Umowę USR (utrzymanie, serwis i rozwój oprogramowania). Taki system w praktyce gwarantuje wprowadzanie zmian w dniach, a nie w tygodniach.

         Nasze programy nie są wyryte w kamieniu. Dostosujemy je do Twoich potrzeb.