comotel akcyza logo

 Nasz program Comotel AKCYZA spełnia wymagania przedstawione w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych.
W szczególności dokumentacja w formie elektronicznej w programie Comotel prowadzona jest w taki sposób, aby:
1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;
2) umożliwiała dokonywanie korekty danych wyłącznie przy opatrzeniu jej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;
3) pozwalała na drukowanie wpisów i raportów, o których mowa w rozporządzeniu; 
4) uniemożliwiała usuwanie wpisów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

  Program Comotel AKCYZA może generować elektroniczne ewidencje wyrobów akcyzowych dla wszystkich branż objętych ustawą akcyzową, np. energia elektryczna, paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, itd. Oferujemy go w wersji dla pojedyńczego podmiotu oraz w wersji dla biur rachunkowych i kancelarii podatkowych obsługujących wiele podmiotów.
      Jak to działa?    Zobacz video (5 minut)
Chcesz zadać pytanie lub zamówić program: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 62-501-54-54, 502-752-339 

W programie jest możliwość precyzyjnego wprowadzania dokumentów będących źródłem danych dla ewidencji. Każdy dokument w programie ma swój indywidualny numer oraz datę zachowując przy tym chronologię. Po zapisaniu danych nie jest możliwa ich modyfikacja. Zmiany można wprowadzać jedynie dokumentem Korekta. Program Comotel AKCYZA został zaprojektowany dla trzech grup podatników oraz biur rachunkowych:
  A) Podmioty handlujące wyrobami akcyzowymi (AKCYZA - Handel)
  B) Podmioty zużywające wyroby akcyzowe na własne potrzeby (AKCYZA - Zużycie)
  C) Podmioty kupujące, przetwarzające, produkujące i sprzedające wyroby akcyzowe (AKCYZA - Skład podatkowy)
  D) Biura rachunkowe obsługujące w/w grupy podatników

 A) Comotel AKCYZA - Handel
  Zaprojektowany dla podmiotów handlujących wyrobami akcyzowymi. W standardzie jest podstawowa ewidencja wprowadzonych i wyprowadzonych wyrobów akcyzowych. Możemy ją dostosować do specyfiki podatnika. Do programu jest dołączona instrukcja obsługi. Ewidencje:
    1. Ewidencja wyrobów akcyzowych wprowadzonych    Zobacz
    2. Ewidencja wyrobów akcyzowych wyprowadzonych  Zobacz 
    3. Ewidencja energii elektrycznej (wyprodukowanej, sprzedanej, zużytej, ...) Zobacz

B) 
 Comotel AKCYZA - Zużycie 
  Zaprojektowany dla podmiotów zużywających wyroby akcyzowe, np. gaz, smary, paliwa, itp. W standardzie jest podstawowa ewidencja wprowadzenia i zużycia. Możemy ją dostosować do specyfiki podatnika. Do programu jest dołączona instrukcja obsługi. Ewidencje:
    1. Ewidencja wyrobów akcyzowych wprowadzonych  Zobacz
    2. Ewidencja wyrobów akcyzowych zużytych              Zobacz
    3. Ewidencja energii elektrycznej (wyprodukowanej, sprzedanej, zużytej, ...) Zobacz 

C)  Comotel AKCYZA - Skład podatkowy
 Zaprojektowany dla podmiotów wprowadzających, przetwarzających, produkujących i wyprowadzających wyroby akcyzowe. Dotyczy to także podatników działających w ramach przepisów o składach podatkowych. Do programu jest dołączona instrukcja obsługi. Ewidencje (Rozp. MF z dnia 24 grudnia 2019 r.):

1. Ewidencja wyrobów akcyzowych wprowadzonych    Zobacz
2. Ewidencja wyrobów akcyzowych wyprowadzonych  Zobacz 
3. Ewidencja wyrobów akcyzowych zużytych do wyprodukowania i wyprodukowanych Zobacz
4. Ewidencja wyrobów akcyzowych wykorzystanych na własny użytek  Zobacz
5. Ewidencja wyrobów akcyzowych przeładowywanych        Zobacz
6. Ewidencja wyrobów akcyzowych zniszczonych   Zobacz

  D) Comotel AKCYZA - Biura rachunkowe (kancelarie podatkowe)
  Wbudowana funkcja "wielopodmiotowość" umożliwia samodzielne dodawanie kolejnych podmiotów, rejestrowanie ich dokumentów akcyzowych oraz generowanie elektronicznych ewidencji wyrobów akcyzowych. W standardzie są ustawowe ewidencje. Możemy je dostosować do specyfiki podatników. 

Program Comotel AKCYZA jest zaprojektowany modułowo, więc trzy moduły - Handel, Zużycie i Skład Podatkowy - mogą być ze sobą zintegrowane. Na etapie wdrożenia dostosowujemy program (rejestry, ewidencje, dodatkowe pola, itp.) do specyfiki branży. W efekcie użytkownik otrzymuje program ściśle dopasowany do swoich potrzeb oraz wymagań Urzędu Skarbowego. Ponadto na etapie wdrożenia modyfikujemy standardowe ewidencje oraz dodajemy kolejne, niezbędne do pełnego ewidencjonowania całego procesu, zgodnie z przepisami i wymogami Urzędu Skarbowego. Aktualizacja w związku ze zmianami przepisów jest realizowana z wyprzedzeniem.

  Program ma także funkcję archiwizowania i odtwarzanie bazy danych.

Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania: mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 62-501-54-54, 502-752-339

                     Program Comotel nie jest wyryty w kamieniu. Dostosujemy go do Twoich potrzeb

                                                                    Zamów demo