logoQuinno bez tla

  Platforma aplikacji webowych? Najprościej mówiąc to program do zarządzania aplikacjami webowymi. Platforma PAQ została zaprojektowana dla udostępniania softwaru rynkom wertykalnym (VMM - Vertical Markets Management). 
  PAQ to gotowe oprogramowanie dla zarządzania siecią Partnerów / Dostawców / Oddziałów, czyli Centrala udostępnia aplikacje webowe. Platforma Aplikacji Webowych Quinno (PAQ) to narzędzie mobilne, aplikacje są dostępne na tablety, smartfony i laptopy, działa 24/7. Możemy ją dostosować do konkretnej, branżowej specyfiki. Przykłady zastosowania platformy PAQ:

1.  Dla grup klientów - oferowanie aplikacji webowych swoim grupom wertykalnym np. kancelariom prawnym, notariuszom, zakładom optycznym, gabinetom kosmetycznym, organizacjom pożytku publicznego, organizacjom społecznym, punktom skupu, itp.   Zobacz więcej...

2. Udostępnienie aplikacji webowej sieci Partnerów (dostawców usług i towarów wybranej branży, np. wynajem, serwis, czy innych specjalistycznych usług). Np. producent maszyn organizuje sieć wypożyczalni, ale każda z nich jest niezależnym podmiotem. Analogicznie producent AGD organizuje sieć serwisów prowadzonych przez niezależne podmioty, itp.  Sieć wypożyczalni (Partnerzy) - zobacz więcej...

3. Zarządzanie własną siecią dostawców usług i towarów (np. sieć wypożyczalni maszyn, sieć serwisów ekspresów do kawy, itp.).
    Sieć wypożyczalni - zobacz więcej... 
    
Sieć serwisów - zobacz więcej...     
    Sieć kancelarii - zobacz video

Podsumujmy:     

  • technologia zapewniająca mobilność
  • baza danych w chmurze (własnej lub dowolnego dostawcy)
  • system "Centrala, wielu Partnerów, każdy Partner ma swoich Klientów i historię dokumentów"
  • dostosujemy do specyfiki branży


        Platforma PAQ nie jest wyryta w kamieniu. Dostosujemy ją do Twoich potrzeb.