logoQuinno bez tla

Gotowe oprogramowanie dla zarządzania aplikacjami webowymi - platforma Quinno. Możemy ją dostosować do konkretnej, branżowej specyfiki. Platforma Aplikacji Webowych Quinno (PAQ) to narzędzie mobilne, aplikacje są dostępne na tablety, smartfony i laptopy, działa 24/7. Przykłady zastosowania platformy PAQ:

1.  Dla firm usługowych z branży IT - oferowanie aplikacji webowych swoim grupom wertykalnym np. kancelariom prawnym, notariuszom, zakładom optycznym, gabinetom kosmetycznym, organizacjom pożytku publicznego, organizacjom społecznym, punktom skupu, itp.   Zobacz więcej...

2. Udostępnienie aplikacji webowej sieci Partnerów (dostawców usług i towarów wybranej branży, np. wynajem, serwis, czy innych specjalistycznych usług). Np. producent maszyn organizuje sieć wypożyczalni, ale każda z nich jest niezależnym podmiotem. Analogicznie producent AGD organizuje sieć serwisów prowadzonych przez niezależne podmioty, itp.  Sieć wypożyczalni (Partnerzy) - zobacz więcej...

3. Zarządzanie własną siecią dostawców usług i towarów (np. sieć wypożyczalni maszyn, sieć serwisów ekspresów do kawy, itp.).   Sieć wypożyczalni - zobacz więcej...      Sieć serwisów - zobacz więcej...     

Podsumujmy:     

  • technologia zapewniająca mobilność
  • baza danych w chmurze (własnej lub dowolnego dostawcy)
  • system "Centrala, wielu Dostawców, każdy Dostawca ma swoich Klientów i historię dokumentów"
  • dostosujemy do specyfiki branży

   Platforma PAQ nie jest wyryta w kamieniu. Dostosujemy ją do Twoich potrzeb.