Programy QUINNO - opis techniczny

  - System operacyjny: Linux Ubuntu Server 14.04 LTS
  - Baza danych: PostgreSQL 9.3
  - Serwer www: Nginx 1.6.3
  - Język po stronie serwera: Jruby 1.7.x
  - Framework: Rails 4.0.13
  - Język po stronie klienta: CoffeeScript/JavaScript
  - System raportujący: Jasper Reports 5.5.1
  - Środowisko uruchomieniowe: Java 7/8

Może być wdrożony jako program dla jedengo podmiotu (system SaaS)

lub jako platforma internetowa (jeden Master, wielu Dostawców / Podmiotów)


21.08.2017 r.