Jedną z naszych kluczowych specjalizacji jest oprogramowanie dla szeroko pojętej gospodarki odpadami. Obejmuje Systemy Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie, Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Zakłady Zagospodarowania Odpadów (ZZO) i Podmioty Odbierające i Transportujące Odpady (POD).

Lista użytkowników obejmuje kilkadziesiąt pozycji m.in.:

Urzędy Marszałkowskie

  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zobacz referencje
  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego