comotel akcyza logo
 Nasz program Comotel AKCYZA spełnia wymagania obowiązujące od 1.07.2021 r. w sprawie ewidencji elektronicznych dotyczących wyrobów akcyzowych. W szczególności:
1) umożliwia wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewnia ochronę przechowywanych danych ...
2) umożliwia dokonywanie korekty danych, identyfikację osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania ...
3) umożliwia wygenerowanie i wydruk, w porządku chronologicznym:
   a) wpisów do dokumentacji,
   b) zestawień danych oraz podsumowanie ilości wyrobów akcyzowych,
   c) raportów, o których mowa w § 6;
4) uniemożliwia usuwanie wpisów 
 
 
    Chcesz zadać pytanie lub zamówić program: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 62-501-54-54, 502-752-339 

  W programie jest możliwość precyzyjnego wprowadzania dokumentów będących źródłem danych dla ewidencji. Każdy dokument w programie ma swój indywidualny numer oraz datę zachowując przy tym chronologię. Zmiany można wprowadzać jedynie dokumentem Korekta. Program Comotel AKCYZA został zaprojektowany dla kilku branż: 
    a) Skład podatkowy       Zobacz więcej
    b) Produkcja piwa          Zobacz więcej
    c) Produkcja wyrobów alkoholowych  Zobacz więcej
    d) Produkcja energii elektrycznej        Zobacz więcej
    e) Produkcja wyrobów tytoniowych     Zobacz więcej
     f) Banderole podatkowe                     Zobacz więcej
    g) Skład opału                Zobacz więcej
 oraz grup podatników i biur rachunkowych:    Zobacz video (3 minuty)
    A) Podmioty handlujące wyrobami akcyzowymi (AKCYZA - Handel)
    B) Podmioty zużywające wyroby akcyzowe na własne potrzeby (AKCYZA - Zużycie)
    C) Biura rachunkowe obsługujące w/w grupy podatników 

  Program Comotel AKCYZA może generować ewidencje akcyzy w formie elektronicznej dla wszystkich branż objętych ustawą akcyzową, np. piwo, energia elektryczna, paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, itd.
Zobacz na mapie - wdrożenia w branży akcyzowej

Ewidencje elektroniczne w programie Comotel AKCYZA:
1. Ewidencja wyrobów akcyzowych wprowadzonych
2. Ewidencja wyrobów akcyzowych wyprowadzonych
3. Ewidencja wyrobów akcyzowych zużytych do wyprodukowania i wyprodukowanych
4. Ewidencja wyrobów akcyzowych magazynowanych
5. Ewidencja wyrobów akcyzowych wykorzystanych na własny użytek
6. Ewidencja wyrobów akcyzowych przeładowywanych 
7. Ewidencja wyrobów akcyzowych zniszczonych

  Jakie są nasze kompetencje w programach do elektronicznych ewidencji rozliczania akcyzy?  Zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich lat ponad 450 wdrożeń programów dla rozliczania akcyzy i dlatego program Comotel jest praktycznie znany w większości Urzędów Skarbowych w Polsce. Zobacz referencje 

  Wiemy doskonale, że każda branża jest inna, każdy podmiot musi mieć program dostosowany do swoich procedur, gdzie rejestry dokumentów dokładnie odzwierciedlają procesy zakupów, przetwarzania i sprzedaży produktów akcyzowych. Wynikające z tych danych elektroniczne ewidencje muszą mieć formę i zakres danych sugerowaną przez użytkownika. Zawsze na etapie wdrożenia dostosowujemy program Comotel do specyfiki branży,

           Nasze programy nie są wyryte w kamieniu. Dostosujemy je do Twoich potrzeb.

Elektroniczna ewidencja wyrobów akcyzowych - program Comotel

Oprogramowanie Comotel AKCYZA jest dedykowane firmom podlegającym ustawie o akcyzie i funkcjonującym w ramach przepisów o składach podatkowych. Wyzwaniem dla wszystkich księgowych jest prawidłowa ewidencja wyrobów akcyzowych, użytkownicy programu Comotel twierdzą, że praca w systemie jest intuicyjna i nie sprawia kłopotu. Dokument wygenerowany w aplikacji ma swój indywidualny numer oraz datę, każda osoba, która jest upoważniona do korzystania z systemu, ma możliwość stworzenia chronologicznego zestawienia. Aplikacja nie przewiduje wprowadzania modyfikacji w zapisanych operacjach. Konieczne poprawki można wdrażać jedynie w formie kolejnego dokumentu - korekta. Comotel AKCYZA spełnia wymagania obecnych przepisów. Nasi specjaliści, mogą dostosować tryb pracy i nazwy poszczególnych operacji do specyfiki branży klienta. Proces konfiguracji systemu do unikalnych potrzeb nowego użytkownika zajmuje około 2 tygodnie. Po tym czasie otrzymasz program spełniający wymagania lokalnego Urzędu Skarbowego i Twoich pracowników. Możesz go wykorzystać do obsługi operacji związanych z przesyłaniem i kontrolowaniem wyrobów akcyzowych. Świetnie sprawdza się w przedsiębiorstwach, które działając w branży związanej z tytoniem, gazem bądź alkoholem.

Program do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych

Program Comotel AKCYZA oferujemy w wersji dla pojedyńczego podmiotu oraz w wersji dla biur rachunkowych i kancelarii podatkowych obsługujących wiele podmiotów. Tzw. wielopodmiotowość umożliwia wygodne zarządzanie i generowanie właściwych ewidencji.
Wszystkie wprowadzane przez pracowników dane zapisywane są w bezpiecznej, sprawdzonej bazie. System umożliwia samodzielne definiowanie i zmienianie dozwolonych operacji. Program rejestruje czynności składu podatkowego dotyczące importu, eksportu, nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz transakcji na lokalnym rynku. Najczęściej używanymi funkcjami są wyprowadzenia ze składu oraz przesunięcia wewnątrz niego związane z poszczególnymi etapami produkcji, a także płatności podatku akcyzowego. System automatycznie rejestruje modyfikacje na banderolach i przygotowuje odpowiednie druki. W programie można uwzględnić różnych właścicieli wyrobów akcyzowych. Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie ewidencje związane z należnościami podatkowymi i dokumenty określone w art. 138a-138l i w art. 138o ustawy akcyzowej należy prowadzić w elektronicznych zbiorach danych. Wprowadzenie tego obowiązku jest utrudnieniem dla osób, które prowadziły tradycyjną ewidencję, jednak zapewniamy, że obsługa naszego systemu nie będzie dla nikogo skomplikowana.

Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych

Narzędzie do obsługi różnych grup akcyzowych jest przeznaczone dla firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. Program ułatwia obsługę magazynową na podstawie szczegółowych kartotek, kontrolę i ewidencję podatku akcyzowego. Comotel ma funkcje, dzięki którym można szybko przeanalizować bieżące i historyczne operacje, zabezpiecza je przed niepotrzebną modyfikacją i przypadkową utratą. W wyjątkowych sytuacjach można dokonać korekty, która jest opatrzona notatką i datą zmiany. W odpowiedniej zakładce można wygenerować przejrzysty wydruk z podsumowaniem znaków akcyzy i innych danych składu podatkowego. Elektroniczna ewidencja wyrobów w programie Comotel jest ogromnym ułatwieniem dla dużych przedsiębiorstw, w których każdego dnia trzeba wystawiać mnóstwo dokumentów. W sprawie ewidencji istnieje wiele niejasności, dlatego odpowiednie prowadzenie dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych jest kluczowe.

Program do ewidencji w składzie podatkowym

Zgodnie z definicją zawartą w przepisach skład podatkowy to miejsce, gdzie wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru cła. Zmiana miejsca przechowywania produktów na wyspecjalizowany magazyn powoduje odroczenie należności podatkowych ciążących np. na paliwie, wyrobach tytoniowych lub gazie do momentu zakupu przez klienta. Podmiot musi być zlokalizowany w bezpiecznym miejscu, w którym w odpowiednich warunkach będą przechowywane towary podlegające opodatkowaniu. 
Program do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych ma także funkcję archiwizowania i odtwarzania bazy danych, co jest bardzo przydatne w pracy analityków.