Czy możemy czuć się specjalistami? Jakie są nasze kompetencje w programach do elektronicznych ewidencji rozliczania akcyzy?  Zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich lat ponad 430 wdrożeń programów dla rozliczania akcyzy i dlatego program Comotel jest praktycznie znany w większości Urzędów Skarbowych w Polsce. Jest on zgodny z przepisami, jest systematycznie aktualizowany i rozwijany.
  Wiemy doskonale, że każda branża jest inna, każdy podmiot musi mieć program dostosowany do swoich procedur, gdzie rejestry dokumentów dokładnie odzwierciedlają procesy zakupów, przetwarzania i sprzedaży produktów akcyzowych. Wynikające z tych danych elektroniczne ewidencje muszą mieć formę i zakres danych sugerowaną przez użytkownika. Zawsze na etapie wdrożenia dostosowujemy program Comotel do specyfiki branży,

           Nasze programy nie są wyryte w kamieniu. Dostosujemy je do Twoich potrzeb.

Nasza oferta jest widoczna w menu z lewej strony.