Program Comotel AKCYZA - OPAŁ generuje elektroniczne ewidencje na podstawie danych wprowadzanych do rejestrów oraz odpowiednio do rejestrów korekt. Zawsze oferujemy szkolenie i aktualizacje.

Zobacz jak działa program:

Kluczowe funkcje:
• rejestr świadectw jakości
• rejestr oświadczeń pochodzenia węgla
• rejestr faktur dostawy
• deklaracja AKC-WWn

 Na etapie wdrożenia dostosowujemy program (rejestry, ewidencje, dodatkowe pola, itp.) do specyfiki branży. W efekcie użytkownik otrzymuje program ściśle dopasowany do swoich potrzeb oraz wymagań Urzędu Skarbowego. Aktualizacja w związku ze zmianami przepisów jest realizowana z wyprzedzeniem.

Zestawienia            Oświadczenie

 

Więcej informacji o programie Comotel AKCYZA - OPAŁ znajdziesz poniżej.

Program Comotel AKCYZA - OPAŁ powstał w celu ułatwienia Państwu raportowania do właściwych urzędów informacji dotyczących sprzedaży materiałów opałowych objętych akcyzą. Gwarantujemy zgodność wydruków programu z aktualnymi przepisami dzięki jego systematycznemu dostosowywaniu. Generuje dokumenty i zestawienia wymagane przez Urzędy Skarbowe - za pomocą naszego oprogramowanie nie będą musieli Państwo prowadzić papierowej dokumentacji. Nasz program zrobi to szybciej i łatwiej.

W wariancie podstawowym oferujemy rejestr świadectw jakości oraz wzór faktur z 2019 roku. Wymieniony wyżej rejestr dotyczy wartości parametrów paliwa, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Oferujemy również zakup modułów dodatkowych rozszerzających możliwości programu Comotel AKCYZA - OPAŁ. Aktualnie w ofercie posiadamy: moduł magazynowy, licencję na dodatkowego użytkownika w sieci oraz moduł elektroniczny AKC-WW.

W ramach naszego programu funkcjonują rejestry: sprzedaży, faktur dostawy, towarów oraz świadectw jakości. W rejestrze sprzedaży przechowywana jest pełna historia sprzedaży na podstawie której można wygenerować ewidencję sprzedaży towarów węglowych zgodną z wymogami przepisów. Rejestr faktur dostawy zawiera informacje o zamówieniu kontrahenta wraz z określeniem czy towar podlega akcyzie. Rejestr towarów zawiera dane o towarach handlowych oraz usługach. W skład towarów wchodzą różne środki paliw trwałych takich jak wyroby węglowe, oleje opałowe, półfabrykanty czy wyroby gotowe.

Nasze oprogramowanie umożliwia również generowanie zestawień, jest ich obecnie sześć w wersji standardowej. Do tego zbioru należą: faktura dostawy, oświadczenie dla nabywców zwolnionych z akcyzy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, ewidencja sprzedaży towarów węglowych, zestawienie faktur dostaw oraz lista finalnych nabywców. W razie potrzeby zapewniamy możliwość dopasowania wyglądu raportów oraz dodanie nowych. Wygenerowana treść raportu jest elastyczna dzięki liście parametrów wymaganych do wprowadzenia podczas jego generowania. Dane możliwe do wprowadzenia to: tekst, data, lista rozwijana oraz wybór wartości wielokrotnego wyboru wraz z opcją szybkiego wybrania wszystkich wartości oraz ich wyczyszczenia.

 

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel. +48 62 501-54-54


Nasze programy nie są wyryte w kamieniu. Dostosujemy je do twoich potrzeb.

Zamawiam ofertę