comotel akcyza logo

Nasz program Comotel AKCYZA spełnia wymagania przedstawione w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych. Dokumentacja w formie elektronicznej w programie Comotel prowadzona jest w taki sposób, aby:
1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;
2) umożliwiała dokonywanie korekty danych wyłącznie przy opatrzeniu jej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;
3) pozwalała na drukowanie wpisów i raportów, o których mowa w rozporządzeniu; 
4) uniemożliwiała usuwanie wpisów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

  Program Comotel AKCYZA może generować elektroniczne ewidencje wyrobów akcyzowych dla wszystkich branż objętych ustawą akcyzową, np. energia elektryczna, paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, itd. Oferujemy go w wersji dla pojedyńczego podmiotu oraz w wersji dla biur rachunkowych i kancelarii podatkowych obsługujących wiele podmiotów.
      Jak to działa?    Zobacz video (5 minut)
Chcesz zadać pytanie lub zamówić program: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 62-501-54-54, 502-752-339 

Każdy dokument w programie ma swój indywidualny numer oraz datę zachowując przy tym chronologię. Po zapisaniu danych - zgodnie z przepisami - nie jest możliwa ich modyfikacja. Zmiany można wprowadzać jedynie dokumentem Korekta. Program Comotel AKCYZA został zaprojektowany dla trzech grup podatników i obsługujących je kancelarii podatkowych:
  A) Podmioty handlujące wyrobami akcyzowymi (AKCYZA - Handel)
  B) Podmioty zużywające wyroby akcyzowe na własne potrzeby (AKCYZA - Zużycie)
  C) Podmioty kupujące, przetwarzające, produkujące i sprzedające wyroby akcyzowe (AKCYZA - Skład podatkowy)
  D) Kancelarie podatkowe obsługujące w/w grupy podatników

 A) Comotel AKCYZA - Handel
  Zaprojektowany dla podmiotów handlujących wyrobami akcyzowymi. W standardzie jest podstawowa ewidencja wprowadzonych i wyprowadzonych wyrobów akcyzowych. Możemy ją dostosować do specyfiki podatnika. Do programu jest dołączona instrukcja obsługi. Ewidencje:
    1. Ewidencja wyrobów akcyzowych wprowadzonych    Zobacz
    2. Ewidencja wyrobów akcyzowych wyprowadzonych  Zobacz 
    3. Ewidencja energii elektrycznej (wyprodukowanej, sprzedanej, zużytej, ...) Zobacz

B) 
 Comotel AKCYZA - Zużycie 
  Zaprojektowany dla podmiotów zużywających wyroby akcyzowe, np. gaz, smary, paliwa, itp. W standardzie jest podstawowa ewidencja wprowadzenia i zużycia. Możemy ją dostosować do specyfiki podatnika. Do programu jest dołączona instrukcja obsługi. Ewidencje:
    1. Ewidencja wyrobów akcyzowych wprowadzonych  Zobacz
    2. Ewidencja wyrobów akcyzowych zużytych              Zobacz
    3. Ewidencja energii elektrycznej (wyprodukowanej, sprzedanej, zużytej, ...) Zobacz 

C)  Comotel AKCYZA - Skład podatkowy
 Zaprojektowany dla podmiotów wprowadzających, przetwarzających, produkujących i wyprowadzających wyroby akcyzowe. Dotyczy to także podatników działających w ramach przepisów o składach podatkowych. Do programu jest dołączona instrukcja obsługi. Ewidencje (Rozp. MF z dnia 24 grudnia 2019 r.):

1. Ewidencja wyrobów akcyzowych wprowadzonych    Zobacz
2. Ewidencja wyrobów akcyzowych wyprowadzonych  Zobacz 
3. Ewidencja wyrobów akcyzowych zużytych do wyprodukowania i wyprodukowanych Zobacz
4. Ewidencja wyrobów akcyzowych wykorzystanych na własny użytek  Zobacz
5. Ewidencja wyrobów akcyzowych przeładowywanych        Zobacz
6. Ewidencja wyrobów akcyzowych zniszczonych   Zobacz

   D) Comotel AKCYZA - Kancelarie podatkowe (biura rachunkowe)
  Wbudowana funkcja "wielopodmiotowość" umożliwia samodzielne dodawanie kolejnych podmiotów, rejestrowanie ich dokumentów akcyzowych oraz generowanie elektronicznych ewidencji wyrobów akcyzowych. W standardzie są ustawowe ewidencje. Możemy je dostosować do specyfiki podatników. 

  Program Comotel AKCYZA jest zaprojektowany modułowo, więc trzy moduły - Handel, Zużycie i Skład Podatkowy - mogą być ze sobą zintegrowane. Na etapie wdrożenia dostosowujemy program (rejestry, ewidencje, dodatkowe pola, itp.) do specyfiki branży. W efekcie użytkownik otrzymuje program ściśle dopasowany do swoich potrzeb oraz wymagań Urzędu Skarbowego. Ponadto na etapie wdrożenia modyfikujemy standardowe ewidencje oraz dodajemy kolejne, niezbędne do pełnego ewidencjonowania całego procesu, zgodnie z przepisami i wymogami Urzędu Skarbowego. Aktualizacja w związku ze zmianami przepisów jest realizowana z wyprzedzeniem.

  Program ma także funkcję archiwizowania i odtwarzanie bazy danych.

Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania: 

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 62-501-54-54, 502-752-339

                     Program Comotel nie jest wyryty w kamieniu. Dostosujemy go do Twoich potrzeb

                                                                   Zamów demo 

Elektroniczna ewidencja wyrobów akcyzowych - program Comotel

Oprogramowanie Comotel AKCYZA jest dedykowane firmom podlegającym ustawie o akcyzie i funkcjonującym w ramach przepisów o składach podatkowych. Wyzwaniem dla wszystkich księgowych jest prawidłowa ewidencja wyrobów akcyzowych, użytkownicy programu Comotel twierdzą, że praca w systemie jest intuicyjna i nie sprawia kłopotu. Dokument wygenerowany w aplikacji ma swój indywidualny numer oraz datę, każda osoba, która jest upoważniona do korzystania z systemu, ma możliwość stworzenia chronologicznego zestawienia. Aplikacja nie przewiduje wprowadzania modyfikacji w zapisanych operacjach. Konieczne poprawki można wdrażać jedynie w formie kolejnego dokumentu - korekta. Comotel AKCYZA spełnia wymagania obecnych przepisów. Nasi specjaliści, mogą dostosować tryb pracy i nazwy poszczególnych operacji do specyfiki branży klienta. Proces konfiguracji systemu do unikalnych potrzeb nowego użytkownika zajmuje około 2 tygodnie. Po tym czasie otrzymasz program spełniający wymagania lokalnego Urzędu Skarbowego i Twoich pracowników. Możesz go wykorzystać do obsługi operacji związanych z przesyłaniem i kontrolowaniem wyrobów akcyzowych. Świetnie sprawdza się w przedsiębiorstwach, które działając w branży związanej z tytoniem, gazem bądź alkoholem.

Program do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych

Program Comotel AKCYZA oferujemy w wersji dla pojedyńczego podmiotu oraz w wersji dla biur rachunkowych i kancelarii podatkowych obsługujących wiele podmiotów. Tzw. wielopodmiotowość umożliwia wygodne zarządzanie i generowanie właściwych ewidencji.
Wszystkie wprowadzane przez pracowników dane zapisywane są w bezpiecznej, sprawdzonej bazie. System umożliwia samodzielne definiowanie i zmienianie dozwolonych operacji. Program rejestruje czynności składu podatkowego dotyczące importu, eksportu, nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz transakcji na lokalnym rynku. Najczęściej używanymi funkcjami są wyprowadzenia ze składu oraz przesunięcia wewnątrz niego związane z poszczególnymi etapami produkcji, a także płatności podatku akcyzowego. System automatycznie rejestruje modyfikacje na banderolach i przygotowuje odpowiednie druki. W programie można uwzględnić różnych właścicieli wyrobów akcyzowych. Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie ewidencje związane z należnościami podatkowymi i dokumenty określone w art. 138a-138l i w art. 138o ustawy akcyzowej należy prowadzić w elektronicznych zbiorach danych. Wprowadzenie tego obowiązku jest utrudnieniem dla osób, które prowadziły tradycyjną ewidencję, jednak zapewniamy, że obsługa naszego systemu nie będzie dla nikogo skomplikowana.

Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych

Narzędzie do obsługi różnych grup akcyzowych jest przeznaczone dla firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. Program ułatwia obsługę magazynową na podstawie szczegółowych kartotek, kontrolę i ewidencję podatku akcyzowego. Comotel ma funkcje, dzięki którym można szybko przeanalizować bieżące i historyczne operacje, zabezpiecza je przed niepotrzebną modyfikacją i przypadkową utratą. W wyjątkowych sytuacjach można dokonać korekty, która jest opatrzona notatką i datą zmiany. W odpowiedniej zakładce można wygenerować przejrzysty wydruk z podsumowaniem znaków akcyzy i innych danych składu podatkowego. Elektroniczna ewidencja wyrobów w programie Comotel jest ogromnym ułatwieniem dla dużych przedsiębiorstw, w których każdego dnia trzeba wystawiać mnóstwo dokumentów. W sprawie ewidencji istnieje wiele niejasności, dlatego odpowiednie prowadzenie dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych jest kluczowe.

Program do ewidencji w składzie podatkowym

Zgodnie z definicją zawartą w przepisach skład podatkowy to miejsce, gdzie wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru cła. Zmiana miejsca przechowywania produktów na wyspecjalizowany magazyn powoduje odroczenie należności podatkowych ciążących np. na paliwie, wyrobach tytoniowych lub gazie do momentu zakupu przez klienta. Podmiot musi być zlokalizowany w bezpiecznym miejscu, w którym w odpowiednich warunkach będą przechowywane towary podlegające opodatkowaniu. 
Program do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych ma także funkcję archiwizowania i odtwarzania bazy danych, co jest bardzo przydatne w pracy analityków.