Cztery programy tworzą zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi: GMINA (Dla Urzędu Gminy), PSZOK (dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), ZZO (dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów) oraz POD (dla Podmiotu Odbierającego Odpady, czyli firma wywozowa). Każdy z tych programów może być używany samodzielnie i niezależnie, można też je zintegrować.