odpady logo-male-na-www  Program Comotel ODPADY jest przeznaczony dla Gmin wdrażających zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi. Program - w opinii Gmin - jest prosty i przejrzysty.

               Zobacz video

Program Comotel ODPADY jest wdrożony w kilkudziesięciu Gminach, Związkach Gmin i Zakładach Gospodarki Komunalnej (czerwiec 2013 r., od 5.000 - 160.000 mieszkańców). Program składa sie z kilku modułów, m.in.  ODPADY, PSZOK, OPŁATY. Można go więc wdrożyć w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (moduły ODPADY, PSZOK) lub dodatkowo w zakresie księgowości (moduł OPŁATY).

 Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel. 62 501-54-54 

      
 Moduł ODPADY  

 • Rejestr Działalności Regulowanej
 • wykaz punktów (gniazd) pojemników na odpady
 • wykaz zbiorników sanitarnych z ewidencją umów na odbiór   
 • nieprawidłowości w systemie odbioru odpadów zgłaszane przez POD (podmiot odbierający odpady)
 • reklamacje od mieszkańców dotyczące  odbioru odpadów
 • ewidencja kwartalnych sprawozdań od podmiotów odbierających odpady

 Moduł ODPADY   - sprawozdawczość 

 • roczne sprawozdanie z gospodarki odpadami w gminie - dla Urzędu Marszałkowskiego
 • zestawienie o nieprawidłowościach w odbiorze odpadów
 • wydruk nieprawidłowości w odbiorze odpadów
 • zestawienie Reklamacji od mieszkańców
 • rejestr działalności regulowanej 
 • zaświadczenie o wpisie do Rejestru
 • zestawienie podmiotów systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
 
Moduł OPLATY (ksiegowość)

 • ewidencja deklaracji i decyzji dotyczących wysokości opłat
 • automatyczne wygenerowanie Deklaracji na podstawie danych o Nieruchomościach
 • wykaz  nieruchomości: jeden płatnik - kilka nieruchomości i odwrotnie
 • import danych z innych programów - Nieruchomości, Płatnicy, Deklaracje, Opłaty, itp.
 • bieżąca informacja o zaległych opłatach, odsetkach, itp.
 • automatyczne generowanie okresowych opłat na podstawie Deklaracji i Decyzji - funkcja NOD
 • rozliczanie nieruchomości przy różnych  metodach ustalania opłat
 • rozliczanie opłat -  ewidencja dokumentów kasowych (przelewy, gotówka)
 • Kwitariusz - dodatkowa forma regulowania opłat za odpady
 • Karty Kontowe Podatników - kartoteka KKP 
 • decyzje o ustaleniu opłaty, o ustaleniu zaległości, o odroczeniu terminu, o umorzeniu, o rozłożeniu na raty
 • windykacja - Upomnienie, Odwołanie, Tytuł Wykonawczy
 • przychody i koszty systemu gospodarki odpadami w gminie 
 • harmonogram opłat

 

Moduł OPŁATY - sprawozdawczość
  
 • zestawienie nieruchomości, dla których brak deklaracji 
 • zestawienie płatników
 • decyzja o opłatach za odpady
 • zestawienie opłat przeterminowanych w podziale na wsie / ulice / sektory / gminy
 • przychody i koszty systemu gospodarki odpadami w gminie 
 • wydruk wybranych deklaracji. Zobacz wydruki:
 • potwierdzenie odbioru Deklaracji (zbiorcze) 
 • zestawienie deklaracji - podział na sektory.
 • zestawienie ilości nieruchomości z podziałem na 1-3 osób, 4-6 osób, pow. 6 osób
 • zestawienie nieruchomości z pojemnikami i częst. odbioru - dla Podmiotu Odbierającego 
 • zestawienie "Przewidywane przychody Gminy z tytułu odpadów" 
 • harmonogram opłat dla nieruchomości
 • Karty Kontowe Podatników - kartoteka KKP
 • rozliczanie opłat - należności, wymiar, wpłaty, odsetki  (przelewy, gotówka) 

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych

 • Dostęp do danych - zaawansowany system uprawnień
 • Edytowanie i kasowanie danych przez uprawnione osoby
 • Kontrola procesu aktualizacji - kto i kiedy coś zmieniał
 • Archiwizowanie i odtwarzanie bazy danych


Dodatkowe moduły - opcje 
(mogą pracować samodzielnie lub mogą być zintegrowane z programem)

 • PSZOK - przyjęcia, wydania
 • ZZO - Zakład Zagospodarowania Odpadów
 • POD - Podmiot Odbierający Odpady (firmy wywozowe) 

 Podstawowe dane techniczne (bazy, narzędzia): MS SQL, C#, generator raportów Crystal Reports, więcej szczegółów