Wszystkim podmiotom, w których planowanie czasu pracy wymaga szczególnej staranności, proponujemy program do ustalania grafiku Comotel GCP . Przydatny zwłaszcza w pracy zmianowej, w równoważnym systemie czasu pracy, przy różnych wymiarach etatów, w warunkach zmieniającej się dyspozycyjności pracowników. Aplikacja posiada wiele wbudowanych funkcji i jest uniwersalna w zastosowaniu, spełniając oczekiwania przedsiębiorców działających w różnych branżach. Program ułatwia dopasowanie do siebie potrzeb etatowych pracodawcy i dyspozycyjności pracowników, następnie pomaga zaplanować czas pracy (ułożyć grafik) i porównać go z faktyczną realizacją. System raportowania oparty na Crystal Reports generuje dziesiątki zestawień ułatwiających planowanie, kontrolę i wymianę danych. Program do ustalania grafiku daje użytkownikowi możliwość samodzielnego poszerzenia zakresu informacji, a także wprowadzenia haseł, które zapewnią bezpieczeństwo danych.
 
Zobacz jak działa program:

  Comotel GCP jest specjalistycznym programem, który może współpracować z systemami kadrowo - płacowymi (HR). Opis ważniejszych funkcji programu:

 Potrzeby etatowe pracodawcy

 •     na każdą godzinę każdego dnia w tygodniu
 •     zatrudnieni i pracownicy "wynajęci" (z agencji pracy tymczasowej)
 •     możliwość porównania potrzeby pracodawcy z planowaniem  

Dyspozycyjność pracowników

 •     można zaznaczyć dowolne dni i godziny w tygodniu (24 / 7)
 •     planowanie "na dyspozycyjności" pracowników

Planowanie czasu pracy

 •     możliwość planowania pracy wybranemu pracownikowi na tydzień
 •     możliwość planowania konkretnego dnia
 •     bieżąca kontrola norm ustawowych i regulaminowych
 •     podgląd dyspozycyjności

Realizacja faktyczna planu - odstępstwa i różnice

 •     zaznaczenie odstępstw od planu
 •     różnice między planem a realizacją
 •     zestawienia planów, realizacji i różnic

Wydruki i zestawienia 

 •     plan na dany tydzień    
 •     plan na wybrany dzień
 •     plan i realizacja na wybrany dzień
 •     potrzeby pracodawcy na dany tydzień
 •     potrzeby pracodawcy, planowanie i różnice
 •     ewidencja czasu pracy - miesięczna
 •     ewidencja czasu pracy - roczna
 •     różnice między planem a realizacją  
 •     dni w miesiącu, gdzie zaplanowano więcej niż 10 godzin
 •     tygodnie w miesiącu, gdzie zaplanowano więcej niż 42 godziny

Bieżąca kontrola norm

 •     dni wolne
 •     godziny w miesiącu, godziny w tygodniu
 •     praca w niedzielę
 •     przerwy
 •     godziny "dopisowe"

Inne funkcje

 •     dla firm wielooddziałowych - praca w sieci Internet
 •     różne rodzaje sortowania / filtrowania danych

Bezpieczeństwo i ochrona danych

 •     Dostęp do danych - system haseł i lista uprawnionych
 •     Edytowanie i kasowanie danych przez uprawnione osoby
 •     Kontrola procesu aktualizacji - kto i kiedy coś zmieniał
 •     Archiwizowanie i odtwarzanie bazy danych

Moduły dodatkowe:

cmt sorty
Ewidencja odzieży ochronnej - SORTY