Specjalny program dla Sekretariatu Szkoły Muzycznej. Program jest prosty w obsłudze i używa go ponad 65 Szkół Muzycznych. Zawiera zestawienia aktualnie kształconych uczniów, dane o arkuszach ocen i koncertach. Duży wybór raportów podnosi znacznie użyteczność programu. Opłata za program jest jednorazowa i działa on bezterminowo!

Dodatkowo można zamówić dwie funkcje: Zestawienia dla systemu SIO oraz wydruki dyplomów i świadectw

Jako autorzy programu Comotel MUZYK zapewniamy serwis i dostosowanie programu do potrzeb użytkownika.

Zestawienia