gitara   Specjalny program dla Sekretariatu Szkoły Muzycznej. Program jest prosty w obsłudze i używa go ponad 65 Szkół Muzycznych. Zawiera zestawienia aktualnie kształconych uczniów, dane o arkuszach ocen i koncertach. Duży wybór raportów podnosi znacznie użyteczność programu. Opłata za program jest jednorazowa i działa on bezterminowo!

Dodatkowo można zamówić dwie funkcje: Zestawienia dla systemu SIO oraz wydruki dyplomów i świadectw

Masz pytania lub chcesz zamówić program:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 62 501-54-54

Jako autorzy programu Comotel MUZYK zapewniamy serwis i dostosowanie programu do potrzeb użytkownika. Funkcje programu:

Zestawienie aktualnie kształconych uczniów:

 •     dane o nauczaniu   Zobacz wydruk
 •     przedmiot główny: skrzypce, altówka, śpiew, itp., wymiar godzin
 •     nauczyciel oraz historia zmian w cyklu nauczania
 •     dane o uczniu - nauczanie i dane personalne   Zobacz wydruk
 •     adresy, telefony, dane rodziców, płeć, podział na miasto / wieś
 •     informacje dotyczące fortepianu dodatkowego i akompaniamentu
 •     koncerty, w których uczeń brał udział
 •     odnotowanie rezygnacji, urlopów, ukończenia szkoły
 •     zestawienia uczniów ze względu na cykle, klasy, instrumenty i nauczycieli
 •     miejsce na dodatkowe uwagi


Arkusze ocen:

 •     oceny za osiągnięte wyniki w I i II semestrze
 •     zestawienia godzin opuszczonych i nieusprawiedliwionych
 •     informacje o osiągnięciach w indywidualnym toku nauczania
 •     informacje o egzaminach
 •     miejsce na dodatkowe uwagi


Wydruki i zestawienia (przykladowe):
  

 •     listy uczniów z podziałem na przedmioty, sekcje, klasy, nauczycieli  Zobacz wydruk
 •     arkusze ocen i średnie ocen
 •     lista instrumentów dodatkowych  Zobacz wydruk
 •     rejestr wypożyczonych instrumentów    Zobacz wydruk
 •     lista przedmiotu głównego I stopnia   Zobacz wydruk
 •     lista przedmiotu głównego II stopnia   Zobacz wydruk
 •     zaproszenie rodziców na spotkanie
 •     zaświadczenie o nauce
 •     prośba o kontakt rodzica, o wyjaśnienie przyczyn nieobecności
 •     zestawienie lekcji fortepianu dodatkowego, akompaniamentu
 •     zestawienie absolwentów, uczniów na urlopie
 •     zestawienie uczniów, którzy zrezygnowali z nauki
 •     lista uczniów wybranego nauczyciela
 •     wykaz wszystkich nauczycieli


Dane syntetyczne do systemu SIO w. 3.3 - opcja:

 •     Uczniowie w poprzednim roku wg klas (st 1)
 •     Uczniowie w bieżącym roku wg specjalności (st 1) Wydruk
 •     Uczniowie wg roku urodzenia i płci (st 1)
 •     Uczniowie wg miejsca zamieszkania (st 1) Wydruk
 •     Absolwenci wg roku urodzenia i płci (st 1) Wydruk
 •     Absolwenci wg miejsca zamieszkania (st 1)
 •     Absolwenci z poprzedniego roku szkolnego (st 1)
 •     Absolwenci wg profili kształcenia (st 1)
 •     Uczniowie w bieżącym roku wg klas (st 1) Wydruk
 •     Uczniowie w bieżącym roku wg klas (st 2)
 •     Uczniowie w poprzednim roku wg klas (st 2)
 •     Uczniowie w poprzednim roku wg specjalności (st 2)
 •     Uczniowie wg roku urodzenia i płci (st 2)
 •     Uczniowie wg miejsca zamieszkania (st 2)
 •     Absolwenci wg roku urodzenia i płci (st 2)
 •     Absolwenci wg miejsca zamieszkania (st 2)
 •     Absolwenci z poprzedniego roku szkolnego
 •     Absolwenci wg profili kształcenia (st 2)


Dyplomy i Świadectwa (wydruk na "pustych giloszach") - opcja:

 •     Dyplom Ukończenia Szkoły II st. Bez Wyrożnienia Wydruk
 •     Dyplom Ukończenia Szkoły II st. Z Wyrożnieniem  Wydruk
 •     Świadectwo Szkoły II st. Bez Wyrożnienia  Wydruk
 •     Świadectwo Szkoły II st. Z Wyrożnieniem  Wydruk
 •     Świadectwo Szkoły I st. Bez Wyrożnienia  Wydruk
 •     Świadectwo Szkoły I st. Z Wyrożnieniem  Wydruk
 •     Świadectwo Ukończenia Szkoły I st. Bez Wyrożnienia  Wydruk
 •     Świadectwo Ukończenia Szkoły I st. Z Wyrożnieniem  Wydruk

 

Funkcja "Dyplomy i Świadectwa ON-LINE" - opcja:

 •     uzupełnianie danych przez przeglądarkę internetową
 •     usprawnienie przy mniejszych kosztach (bez dodatkowych licencji)


Koncerty:

 •     miejsce koncertu, nauczyciele odpowiedzialni i prowadzący
 •     lista wykonywanych utworów
 •     lista uczniów biorących udział w koncercie
 •     podgląd na koncerty, w których dany uczeń brał udział
 •     wydruk informacji o koncercie

 

Płatności (dotyczy szkół prywatnych) - opcja: 

 •     rozliczenia z uczniami i nauczycielami
 •     bieżące rozrachunki: Należności i Zobowiązania
 •     dokumenty kasowe - wpłaty, wypłaty, przelewy - gotówka i bank
 •     wezwania do zapłaty   


Bezpieczeństwo i ochrona danych

 •     Dostęp do danych - system haseł i lista uprawnionych
 •     Edytowanie i kasowanie danych przez uprawnione osoby
 •     Kontrola procesu aktualizacji - kto i kiedy coś zmieniał
 •     Archiwizowanie i odtwarzanie bazy danych


Baza nauczycieli:

 •     zestawienie prowadzonych uczniów
 •     przynależność do sekcji
 •     dane teleadresowe


Baza firm i instytucji:

 •     dane teleadresowe
 •     informacje dodatkowe odnośnie kont bankowych, adresów mail, NIP, itp.
 •     historia kontaktów opisująca odbyte spotkania, rozmowy telefoniczne, podpisane umowy, zamówienia, itp.

WAŻNE: programy Comotel oraz baza danych są instalowane na komputerach użytkownika.

Zamów demo