Oferujemy także programy dla bardzo specyficznych rynków, Tutaj także jesteśmy uznawani za lidera rynku. Programy takie są dowodem na naszą elastyczność i umiejętność dostosowania programu do niestandardowych oczekiwań