Mamy w ofercie kilka programów z grupy VMM (Vertical Markets Management), czyli wąskiej, ale wymagającej głebokiej specjalizacji, grupy użytkowników. Programy, których listę widać z lewej strony, zdobyły sobie znaczące miejsce na rynku softwaru. Na bieżąco aktualizowane i ulepszane, cieszą się znakomitą opinią wśród użytkowników. Jesteśmy z tych programów szczególnie dumni, gdyż dobrze zaspokajamy potrzeby dużych grup klientów. Np. program dla składów weglowych OPAŁ używa ponad 450 firm, program SORTY używa ponad 70 firm (dane styczeń 2019).

  Cztery programy tworzą zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi: GMINA (Dla Urzędu Gminy), PSZOK (dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), ZZO (dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów) oraz POD (dla Podmiotu Odbierającego Odpady, czyli firma wywozowa). Każdy z tych programów może być używany samodzielnie i niezależnie, można też je zintegrować.