Grupowanie kontrahentów - segmentacja kontrahentów to ważny element CRM.
Pogrupuj odpowiednio kontrahentów - segmentacja kontrahentów, czyli ich grupowanie, to ważny element CRM. (874)