Comotel Moduł Serwisowy - przy dodawaniu zlecenia korzystamy ze zdefiniowanych checklist, będących zbiorem czynności do wykonania przez serwisanta w ramach danego rodzaju serwisu.
Moduł Serwisowy w programie Comotel został wzbogacony o checklisty będące zbiorem czynności do wykonania przez serwisanta w ramach danego rodzaju serwisu. Funkcja ta dostępna jest również w module "Serwisant mobilny".  Checklisty usprawniają cały proces dodawania zlecenia. Możemy w łatwy sposób sprecyzować serwisantowi co musi wykonać, co wpływa na jakość obsługi i prostszy przebieg danego rodzaju serwisu np. przeglądu okresowego danego urządzenia. (853)